Kategorie

Odběr novinek [Newsletter]

Časté dotazy

 
A-CELLULA FLX - blikající fotobuňky
Moc se mi líbí blikající fotobuňky A-CELLULA FLX. Jdou připojit k jakémukoli pohonu?
Bohužel, tyto fotobuňky lze připojit pouze do systému ALISEO.
 
HBS - brzda pro posuvné brány
Jak funguje?
Pastorek této brzdy se na jednu stranu otáčí zcela volně a na druhou stranu
klade odpor, který je možné pootočením regulačního ventilu zvýšit, nebo snížit.
Pokud jej chcete změnit z levého na pravý, či opačně, tak pastorek vyjměte 
z čepu a otočte.
 
LUX (G) BT 2B - hydraulické pohony
Jak postupovat, když se pohony buď nerozjedou, nebo se zastaví v průběhu cyklu?
• Zkontrolujte, jestli je řídící jednotka THALIA P navolena pro správný typ pohonu 
LUX G BT 2B. (Viz. sekce LOGIC, Motor type).
• Ústředna THALIA P má v sekci LOGIC funkci LOCK HOLD.  Tu byste mohli 
zkusit dát na "ON": Pokud tam máte nainstalovány mechanické dorazy 
na koncích dráhy pohonů. Ta každou hodinu pohony na chvilku aktivuje a brání tím
 jak zatuhnutí, tak samovolnému pootevření. Pokud jsou pohony nehybně ve zcela
 otevřené nebo zcela zavřené poloze déle než hodinu, tak se zapnou ve směru 
předchozího pohybu až do dosažení úrovně konec běhu, nebo po dobu 3 sekund. 
Tato operace se provádí automaticky jednou za hodinu. Poznámka: Tato funkce má 
za účel kompenzace jakékoliv snížení objemu oleje v hydraulických motorech, 
v důsledku poklesu teploty během dlouhých přestávek, například v noci nebo 
při vnitřní netěsnosti. DŮLEŽITÉ - Když nejsou nainstalovány žádné adekvátní 
mechanické dorazy pro tyto pohony, tak nepoužívejte tuto funkci. OFF
• Dále je potřeba zkontrolovat, jestli jsou v menu PARAMETRY hodnoty Op Force (síla při otevírání) a Cls. Force (síla při zavírání) stále nastaveny na požadovanou hodnotu. Případně tuto sílu zvýšit, aby pohony lépe překonaly případné mechanické problémy při pohybu vrat..
• Zkontrolovat, zda je v menu PARAMETRY hodnota Op. Speed a Cl. Speed
(rychlost pohonů) nastavena na 99.
Dále je možné nastavit parametr Slow speed (rychlost zpomalené fáze
na hodnotu alespoň 50, tj. 50% standardní rychlosti.
Případně ještě je možné v menu LOGIC aktivovat funkci BLOC PERSIST.
Používá se, je-li instalován koncový mechanický doraz. Tato funkce aktivuje
tlak křídla vrat na dorazu, aniž by byl brán ohled na ampér-stop. Pohon pokračuje
v pohybu další 0,5s, po detekci uzavíracím koncovým spínačem a to až k tomuto
dorazu. Tímto způsobem se dosáhne perfektního zastavení na dorazu
(viz obr. 5a). Pokud je tato funkce v pozice OFF: Pohyb je zastaven výhradně
koncovým spínačem, v tomto případě je nutné přistoupit k přesnému nastavení
zavírání aktivace koncového spínače (Fig.5b). 
Je možné aktivovat funkci ICE (prospěšné v chladnějším podnebí) v parametru LOGIC.
V každém případě po skončení nastavení vše ještě zkontrolujte, aby nebylo
nastavení síly příliš velké a nemohlo tak dojít při pohybu vrat k přílišnému
sevření překážky a tím tak k ohrožení zdraví osob, zvířad, či poškození věcí.
 
MITTO B - dálkové ovladače
Jsou ovladače řady MITTO B, MITTO a TRC navzájem kompatibilní?
Dálkové ovladače MITTO, MITTO B a TRC jsou zcela kompatibilní.